Personal

Carina Satrell Dahling

Äger och driver Skråmsta stuteri.

Åsa Hansén-Udell

Arbetar med den dagliga skötseln av stuteriets ston och hingstar. Åsa är seminutbildad och ansvarar för avelsverksamheten tillsammans med Carina.

Ann Persson

Vi hälsar Ann välkommen till stuteriet! Ann jobbar tillsammans med Åsa med den dagliga skötseln av gård och hästar.

Christer Dahling

Christer kom till Skråmsta 1964 och arbetade som aktiv hingsthållare under hela sitt liv. Under senare delen av sin tid agerade han bollplank och kom med många kloka råd till oss som tog över hans livsverk. Christer somnade in hemma på Skråmsta juni 2018.

 

Anders Satrell

Äger tillsammans med Carina Skråmsta och arbetar som läkare. Gårdens alltiallo, projektspecialist!

Erik Satrell

Arbetar på Rymdbolaget men högst delaktig i gården. Sköter allt maskinellt arbete och kallar sig själv för verkstadsansvarig.

Lisa Satrell

Stort intresse av gårdens alla djur. Arbetar en hel del på gården,
framförallt under seminsäsongen. Trav är okej men ridning är det stora intresset.